Velkommen til U.L. Petersens eftf.
Genvindingsindustri

 

U.L. Petersens Eftf. er en moderne genvindingsvirksomhed, der modtager
og afhenter alle former for stålskrot, skrot og metaller.

Miljøbehandling af biler efter de nyeste lovkrav.
op til 2500 kr. udbetales for en “hel” bil

Der er salg af brugsjern.

 

 

Fotos fra pladsen.

 Genvinding Esbjerg, Haderslev, Sønderborg, Sønderjylland, Tønder, Aabenraa  Genvinding Tønder, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg, Sønderjylland, Aabenraa Genvinding Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Esbjerg, Haderslev, Sønderjylland